קהל רב השתתף בשמחת התנאים לנכדת הגה''ת אב''ד סאטמאר ב''פ שליט''א בן לבנו הרה''צ ר' זלמן לייב מייזליש שליט''א דומ''ץ בקהילת סאטמאר בבורו פארק חתן כ''ק האדמו''ר מספינקא שליט''א עם החתן בן אבד"ק באבוב-45 מאנסי בן כ''ק האדמו"ר מדינוב שליט"א וחתן אבד"ק באבוב-45, שנערך בבית המדרש הגדול סאטמאר בבורו פארק