ראש ישיבת שומרי אמונים הגה''צ רבי אהרן געלדציילער שליט''א ערך את שולחנו לרגל הילולת זקינו הרה''ק בעל השומר אמונים זיע''א - צפו