כ''ק האדמו''ר מתולדות אהרן שליט''א ערך את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו לרגל הילולת זקינ והרה''ק בעל השומרי אמונים זיע''א - צילום מערכת אידישע טעגליכע נייעס