הגאון רבי שאל אלתר שליט''א ראש ישיבת שפת אמת הגיע לאפיית מצות במושב קוממיות, במהלך האפיה דנו הגר''ש וגאב''ד קוממיות בדיון הלכתי