בשפיכת הקמח והמים לקערה רואים צורת אש! איין שטיק פייער! דוגמא אישית לקיום מצווה באימה ביראה ברתת ובזיעה