הוא נתן לגיסו את הספר החדש של אביו הישועות משה שיצא אמש