הגה"צ אב"ד וי'זניץ בורו פארק יחד ם קהל מסידי ויז' ניץ שאבו 'מים שלנו' ככל משפטו וחוקתו לקראת מלאכת עשיית המצות למחרת היום, ערב יום טוב פסח • צילום JDN