צפו בגלריה ממעמד בדיקת חמץ שריפת חמץ ואפיית מצות מצוה ע''י כ''ק האדמו''ר משומרי אמונים שליט''א בערב החג בביתו ברח' שפת אמת בב''ב - צילום אברימי ברגר וש.י.ל.