שמחה והתרגשות רבה בחצר הקודש מונקאטש: נכדו של האדמו"ר בא בקשרי שידוכין עם נכדת האדמו"ר מווערדאן בת חתנו גאב"ד אודווארי • פרטים ותמונות

שמחה גדולה ביום ראשון השבוע בחצר הקודש מונקאטש, עם בואו של נכד האדמו"ר בקשרי שידוכין, החתן  חיים אלעזר הי"ו בן הרה"צ רבי יוסף הורוויץ שליט"א ראש כולל מונקאטש, חתן כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א, עב"ג הכלה בת הגה"צ אב"ד אודווארי שליט"א חתן כ"ק אדמו"ר מווערדאן שליט"א.

גמר השידוך ושתיית הלחיים לרגל המאורע נערך בבית כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א, בהשתתפות המחותנים שליט"א שקמו בסיום המאורע לריקוד משותף.

צפו בגלריה מבית האדמו"ר ממונקאטש

שמחת ווארט מונקאטש ווארדאן אודווארי שמחת ווארט מונקאטש ווארדאן אודווארי (1) שמחת ווארט מונקאטש ווארדאן אודווארי (3) שמחת ווארט מונקאטש ווארדאן אודווארי (4) שמחת ווארט מונקאטש ווארדאן אודווארי (5) שמחת ווארט מונקאטש ווארדאן אודווארי (6) שמחת ווארט מונקאטש ווארדאן אודווארי (7) שמחת ווארט מונקאטש ווארדאן אודווארי (8) שמחת ווארט מונקאטש ווארדאן אודווארי (9) שמחת ווארט מונקאטש ווארדאן אודווארי (10) שמחת ווארט מונקאטש ווארדאן אודווארי (11) שמחת ווארט מונקאטש ווארדאן אודווארי (12)