בית הוראה לענייני סת"ם של העדה החרדית נחנך בירושלים בראשות חברי העדה החרדית • לזכר האדמו"ר ממשכנות הרועים זצ"ל • גלריה

קהל רב מסלתה ומשמנה של ירושלים נטלו חלק בחנוכת בית ההוראה החדש לענייני סת"ם של בד"צ העדה החרדית. ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, קבע את המזוזה בפתח בית ההוראה.

לאחר מכן התיישבו חברי העדה והמשתתפים למסיבת לחיים לכבוד המאורע. השתתפו: הדיינים הגאונים הצדיקים רבי אברהם יצחק אולמאן, רבי נפתלי הרצקא פרנקל, רבי יעקב מנדל יורוביץ,  רבי יהושע רוזנברגר רב קרית הרמ"א ב"ש, האדמו"ר מטשאקווא, האדמו"ר מקהל עדת ירושלים, ורבי משה ברנסדופר מו"צ העדה החרדית ורבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סאטמאר ירושלים.

נשאו דברים: הראב"ד הגר"מ שטרנבוך, הגרנ"ה פרנקל והאדמו"ר מטשאקווא.

בית ההוראה החדש לענייני סת"ם נקרא 'נחלת בנימין' ע"ש ולזכר אחד מחברי 'העדה' שנפטר לפני עשור, כ"ק אדמו"ר הגה"צ רבי בנימין רבינוביץ זצ"ל, ממשכנות הרועים.

צפו בגלריה מהמעמד המיוחד

חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (1) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (2) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (3) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (4) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (5) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (6) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (7) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (8) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (9) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (10) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (11) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (12) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (13) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (14) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (15) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (16) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (17) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (18) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (19) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית (20) חנוכת בית הוראה חדש העדה החרדית