כ''ק האדמו''ר משומרי אמונים אשדוד שליט''א הגיע לביתו של העסקן הנגיד ר' אהרן פרידמן שליט''א לברכת אילנות, לאחמ''כ ערך האדמו''ר טיש לחיים