בהיכל ישיבת חכמי לובלין נערך הערב עצרת הספד מרכזית לפטירתו של מרן פוסק הדור בעל השבט הלוי זצוק''ל | נשאו דברים הרב שמואל מאיר גלבר שליט''א, הגרמ''ש קליין, הגרי''מ שטרן, הגרש''א שטרן, ונכדו הגרי''ב ואזנר גאב''ד סאטמאר לונדון | בעצרת השתתפו אדמורי''ם ורבנים וקהל רב - צילום אברימי ברגר