צלם המערכת בתיעוד מיוחד מערב פסח בקרית יואל שבמונורו • צילום: JDN