מלך ביופיו תחזינה עינינו
הרבי הצדיק שמבעיר את כל העיר בעבודתו הקדושה
ומפליא את כולם בפשטותו ועניוותו