ימות המשיח…
כהמשך לביקורים אלה עתיד האדמו"ר ממכנובקא להגיע לתחונה בבעלזא בט"ו סיון הבעל"ט..