צפו בגלריית תמונות מביקורי החג אצל כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א שנערכו במהלך חג חג הפסח העעל"ט; כ"ק מרן גאב"ד מאקווא, האדמו"רים מראחוב ומקאמארנא שליט"א, הגר"מ גרוס שליט"א, אב"ד טשאבא, נכדי כ"ק האדמו"ר ממכנובקא שליט"א, הרב חנוך זייברט ראש עיריית בני ברק והרב יוסף דייטש סגן ומ”מ ר”ע ירושלים • צילום: א.מ.ש.