הגה"צ אברהם יהודה לעוו שליט"א אב״ד קהילת 'תפארת אליעזר' בבורו פארק וראש ישיבת עמק התורה, נשא את דרשת 'פתיחת הזמן' בהיכל הישיבה • צילום: JDN