כ"ק האדמו"ר מבוטשאן שליט"א בעריכת שולחנו הטהור בהילולת זקינו הרה"ק בעל ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע • בטיש שנערך בהיכל בית מדרשו בבני ברק השתתפו חסידים ואוהדי בוטשאן • צילום: JDN