בבית הכנסת 'כתב סופר' שבשכונת בתי אונגרין בעיה"ק ירושלים נערכה השבוע עצרת מספד והתעוררות לזכרו של מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל • בעצרת השתתפו חסידים ואנשי מעשה מירושלים של מעלה, וספדו לפוסק הדור כ"ק מרן האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א, כ"ק מרן גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס שליט"א, כ"ק מרן ראב"ד ירושלים הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א ועוד רבנים • צילום: JDN