גלריה מורחבת ומפורטת ממפעלותיו של הגה"צ אב"ד וויטצען זצוק"ל שנסתלק לגנזי מרומים ביום ב' השבוע • תיעוד מיוחד עם אדמו"רי ורבני דור הקדומים זצוק"ל ולהבחל"ח אדמו"רי ארה"ב וא"י שליט"א

בחופה עם האדמו"ר בעל 'ברך משה' מסאטמאר והגה"צ גאב"ד סאטמאר מאנסי שליט"א

ביי א חופה מיט אדמור בעל ברך משה מ'סאטמאר זיע ביי א חופה און הגהצ גאבד סאטמאר מאנסי שליטא (1500x980)

 

בשבע ברכות בביהמ"ד ווייצען בוויליאמסבורג. האדמו"ר מווייצען זצוק"ל בריקוד עם דודו האדמו"ר הגה"ק מבאבוב זי"ע ויבחל"ח האדמו"ר מקארלסבורג שליט"א והגה"צ ר' יצחק דוד הכהן פרידמאן זצ"ל ראה"כ פאפא
2

 

ב'תנאים' לנכדו בן בנו הרה"ג רבי שלמה ישראל מייזליש שליט"א
ביי א תנאים פון א אייניקיל בן בנו הרה׳ג רבי שלמה ישראל מייזליש שליטא (1500x1020)

 

בסעודת ה'תנאים' לחתנו
ביי א תנאים פון זיין איידעם (1500x956)

 

בעצרת למען הצלת בתי עלמין
בעצרת להצלת בתי עלמין (1) (1500x998)

בעצרת להצלת בתי עלמין (2) (1500x1125)

 

בשמחת נכדו עם יבחל"ח האדמו"ר מסאטמאר שליט"א
בשמחת נכדו מיט יבלחטא אדמור מ'סאטמאר שליטא (1500x1125)

 

בשמחת נכדו עם האדמו"ר בעל 'ברך משה' מ'סאטמאר' זצוק"ל ויבחל"ח הגאון גאב"ד קארלסבורג שליט"א
בשמחת נכדו עם אדמור בעל ברך משה מ'סאטמאר זצוקל ויבלחטא הגאון גאבד קארלסבורג שליטא (1500x1003)

 

בשמחת נכדו עם אדמור מסאסוב שליט"א
בשמחת נכדו עם אדמור מסאסוב שליטא (1500x1026)

 

בשמחת נכדו עם אחיו האדמור משארמאש שליט"א והאדמו"ר מפאפא ב"פ שליט"א
בשמחת נכדו עם אחיו ואדמור משארמאש שליטא ועם יבלחטא אדמור מ'פאפא בפ שליטא (1500x1125)

 

בשמחת נכדו עם הגה"צ אבדק שארמאש שליט"א והרב הנגיד רבי מאיר בראנד ז"ל
בשמחת נכדו עם הגהצ אבדק שארמאש שליטא והרב הנגיד רבי מאיר בראנד ז׳ל (1500x1125)

 

בשמחת נכדו עם כ"ק האדמו"ר מבאבוב 45 שליט"א
בשמחת נכדו עם כק אדמור מבאבוב 45 שליטא (2) (1145x767)

בשמחת נכדו עם כק אדמור מבאבוב 45 שליטא (3) (1135x1500)

בשמחת נכדו עם כק אדמור מבאבוב 45 שליטא (4) (1145x801)

בשמחת נכדו עם כק אדמור מבאבוב 45 שליטא (1280x824)

ת אבד ווייטצען. מראות חייו (4)

בשמחת נכדו עם כ"ק האדמור מבאבוב זצ"ל ועם כ"ק האדמו"ר משאפראן שליט"א ועם אחיו כ"ק הגה"צ מסיגעיט שליט"א ועם אב"ד לימנוב שליט"א
בשמחת נכדו עם כק אדמור מבאבוב זצ׳ל ועם כק אדמור משאפראן שליטא ועם אחיו כק הגהצ מסיגעיט שליטא ועם אבד לימנוב שליטא (1500x977)

 

בשמחת נכדו עם כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א
בשמחת נכדו עם כק אדמור מסאטמאר שליטא (1500x1125)

 

עם האדמו"ר מהרנ"ץ מבאבוב זצוק"ל, האדמו"ר מביקאסאד זצוק"ל, האדמו"ר ה'ברך משה' מסאטמאר זצוק"ל, הגה"צ ר' יעקב יצחק ניימאן זצוק"ל אבד"ק בעלזא מונטריאול, האדמו"ר מפאפא ב"פ שליט"א, הגה"צ אבד"ק טערצאל שליט"א
3

 

נראים מימין לשמאל: האדמו"ר מחוסט שליט"א, הגה"צ גאב"ד אדווארי זצוק"ל, האדמו"ר מקרעטשניף זצוק"ל, הגה"צ גאב"ד מלבורן זצוק"ל, הגה"צ אבד"ק סוליצא זצוק"ל, והגה"צ אבד"ק ווייצען זצוק"ל
4

 

נראים מימין לשמאל: האדמו"ר מקרעטשניף רחובות שליט"א, הגה"צ אבד"ק ווייצען זצוק"ל, הגה"ק גאב"ד ירושלים זי"ע, האדמו"ר בעל 'ברך משה' מסאטמאר זי"ע, יבחל"ח האדמו"ר מוויז'ניץ מאנסי שליט"א, הגה"צ אבד"ק סאטמאר ב"פ שליט"א
5

 

בשמחת נכדו עם כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א וכ"ק האדמו"ר ממאנטיווידיע זצ"ל ועם כ"ק האדמו"ר מניקלשבורג שליט"א
בשמחת נכדו עם כק אדמור מתולדות אהרן שליטא ועם כק אדמור מ׳מאנטיווידיע זצ׳ל ועם כק אדמור מניקלשבארג שליטא (1500x997)

 

בשמאל למעלה נראה כ"ק הגה"צ מווייטצען זצ"ל. נראה מימין כ"ק האדמו"ר מבאבוב זצ"ל
כק הגהצ מווייטצען זצ׳ל נראה בשמאל למעלה נראה מימין כק אדמור מבאבוב זצ׳ל (500x400)

 

עם האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמאר זי"ע ויבלחט"א האדמו"ר הרה"ק מסקולען שליט"א בחתונת נכדו
מיט אדמור בעל ברך משה מ'סאטמאר זיע און יבלחטא אדמור הרהק מ'סקולען שליטא ביי א חתונה פון א אייניקיל (1500x939)

מיט אדמור בעל ברך משה מ'סאטמאר זיע און יבלחטא אדמור הרהק מ'סקולען שליטא ביי א חתונה פון א אייניקיל (1500x958)

 

עם מחתנו כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים קרית גת שליט"א (מחותן עם בנו הרה"צ רבי שלמה ישראל מייזליש שליט"א)
מיט מחתנו כ׳ק אדמו׳ר משומרי אמונים קרית גת שליט׳א ( מחתן עם בנו הרה׳צ רבי שלמה ישראל מייזליש שליט׳א) (1500x1125)

 

בסוכת כ"ק האדמו"ר בעל 'ברך משה' מסאטמאר זי"ע עם האדמו"ר מבית חיים יהושע שליט"א וכ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א
סוכות אין די סוכה פון כק אדמור בעל ברך משה מ'סאטמאר זיע מיט אדמור מ'בית חיים יהושע שליטא און  כק אדמור מ'סאטמאר שליטא (1500x996)

 

בסעודת הילולא לאביו כ"ק הגה"ק מווייטצען זצ"ל בבית מדרשו, בהשתתפות האדמו"ר מפאפא ב"פ שליט"א, האדמו"ר מנירבאטר שליט"א, האדמו"ר מלייפניק שליט"א
סעידות הלולא של אביו כק הגהק מווייטצען זצ׳ל בבית מדרשו בהשתתפות אדמור מפאפא ב׳פ שליטא אדמור מנירבאטר שליטא אדמור מלייפניק שליטא (1500x1125)

 

עם אחיו הגה"צ אב"ד סיגעט שליט"א
עם אחיו יבלחטא הגהצ אבד סיגעט שליטא (1500x999)

 

עם כ"ק האדמו"ר מבאבוב זצ"ל
עם כק אדמור מבאבוב זצ׳ל (1) (1500x995)

עם כק אדמור מבאבוב זצ׳ל (2) (1500x1103)ת אבד ווייטצען. מראות חייו (6)ת אבד ווייטצען. מראות חייו (3)

 

עם כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א
עם כק אדמור מתולדות אברהם יצחק שליטא (1500x1071)ת אבד ווייטצען. מראות חייו (11)

 

עם כ"ק גאב"ד ירושלים זצ"ל
עם כק גאב׳ד ירושלים זצ׳ל (1500x979)

 

עם כ"ק גאב"ד ירושלים זצ"ל ועם הגה"צ רבי גמליאל רבונוביץ שליט"א
עם כק גאב׳ד ירושלים זצ׳ל ועם הגהצ רבי גמליאל רבונוביץ (1335x828)

 

עם כ"ק מרן האדמו"ר הגה"ק מסקולען זי"ע
עם כק מרן אדמור הגהק מ'סקולען זיע (883x586)

עם כק מרן אדמור הגהק מ'סקולען זיע (1178x778)

 

בשיח עם בנו הרה"צ רבי שלמה ישראל מייזליש שליט"א
שפאצירן מיט בנו הרה׳צ רבי שלמה ישראל מייזליש שליט׳א (1500x1125)ת אבד ווייטצען. מראות חייו (10)בשיח עם בנו הרה׳צ רבי שלמה ישראל מייזליש שליט׳א (1500x1040)

בריקוד בשמחת נישואי נכדו
ת אבד ווייטצען. מראות חייו (2)

עם אחיו הגה"צ אב"ד סיגעט שליט"א ואדמו"רים
ת אבד ווייטצען. מראות חייו (8)ת אבד ווייטצען. מראות חייו (1)