הבוקר השיב הגה"צ רבי ישראל הכהן רוזנפלד זצ"ל את נשמתו לבוראה והוא בן 83 • מתפללי בית הכנסת שהתפללו מספרים: ר' שרו'ל היה מראשוני המתפללים ומעולם לא החסיר תפילה במניין

הבוקר (ד') הגיעה מירושלים הידיעה המצערת על פטירתו של הגאון הצדיק רבי ישראל הכהן רוזנפלד זצ"ל אחיו של כ"ק אדמו"ר בעל 'קדושת אהרן' מפינסק קרלין זצ"ל.

קרא עוד:

[postim]

המנוח נולד ביום י"ט טבת תרפ"ט, משחר ילדותו כבר ניכר כמתמיד, בעל מידות טובות וכבעל כישרון נפלא, אותו ניצל בשקידה ובהתמדה יתירה בתורה ובעבודת השי"ת, ובמיוחד התבלט המנוח והצטיין במידת הענווה.

מתפללי בית המדרש 'פינסק קרלין' בשכונת 'בית ישראל' מספרים על רבי שרו'ל שהיה מראשוני המתפללים מידי בוקר, מעולם לא החסיר תפילה אחת במניין – היה זה כלל ברזל אצלו, עליו לא וויתר מעולם לקיים ברוב עם הדרת מלך, וביותר הקפיד שלא לשוח שיחה בטילה בעת התפילה כלל והיה מעיר ומעורר אחרים על כך.

בכל מצב ובכל שעה הייתה נראית בבת שחוק על פניו, ותמיד חיזק ועודד את הזולת במילים חמות ומעודדות.

הרב אושפז באחרונה בבית החולים 'הדסה עין כרם' כשמצבו הבריאותי רופף אך עדיין עם תקווה לבשורות טובות. כאמור, הבוקר השיב את נשמתו לבוראה כשהוא בן 83 שנה, הלוויתו יצאה בשעה אחרונה מבית המדרש דחסידי פינסק קרלין בירושלים כשבראש המלווים, אחיינו כ"ק אדמו"ר מפינסק קרלין שיבלחט"א, לעבר הר המנוחות שם יטמן לצד אחיו האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל והרה"צ רבי שמואל צבי רוזנפלד זצ"ל מבני ברק.

הותיר אחריו דורות ישרים ומבורכים בניו הרב אברהם יעקב, הרב משה דב, וחתנו הרב שלום שטיין.

יהי זכרו ברוך