הנחת רוח לקב"ה ולאביהם האדמור שליט"א הוא כששני הבנים ישלימו בניהם.