נא להביא וידאו למען חיזוק בני ישראל ולמען חיזוק גדול ישראל