קבוצה מובחרת מתלמידי ישיבת 'מגדל התורה' לבני ארה"ב, בראשות הגאון הרב חיים עוזר חייטשליט"א, נבחנים על הלכות שביעית אצל הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט”א, ראש כולל הרבנים -'חסדי דוד' ומרבני שכונת רוממה בירושלים • צילום: JDN