צפו בגלריית תמונות מעצרת מספד והתעוררות על פטירתו מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצוק"ל שנערכה בבית המדרש הגדול דחסידי סאטמאר בעיר לונדון באנגליה • במהלך העצרת ספדו: גאב"ד לונדון בגאון רבי אפריים פאדווא שליט"א, אבד"ק עץ חיים הגה"צ ר' זאב פלדמן שליט"א, המגיד משרים הגאון רבי שמעון הירשלר שליט"א, הגה"צ ר' חיים הלפרין שליט"א ונכד פוסק הדור הגה"צ ר' יוסף בנימין וואזנער אבד"ק סאטמאר לונדון • צילום: JDN