בהיכל בית הכנסת ‘מחזה אברהם' בפלטבוש התכנסו לעצרת התעוררות ומספד תמרורים על הסתלקותו של מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצוק”ל • צילום: JDN