במלאות השלושים לפטירת מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל נערכה עצרת מספד והתעוררות לזכרו בהיכל ישיבת 'נשמת ישראל' שעל ידי מוסדות 'יד מרדכי' בפריז שבצרפת • העצרת בהשתתפות בני הישיבה נערכה בראשות ראש המוסדות הגאון רבי יצחק כץ שליט"א • נשאו דברי מספד: הגאון רבי שמואל עקיבא שלזינגר גאב"ד שטראסבורג, הגאון רבי יוסף שינין רבה של אשדוד, הגאון רבי פנחס וייס מראשי ישיבת 'משך חכמה', והגאון רבי בנימין דרייפוס דומ"צ בביה"ד של הגר"מ גרוס. דוברי העצרת העלו את זכרו של פוסק הדור זצ"ל וחיזקו את תלמידי הישיבות והמוסדות • צילום: בני קרשנבוים