עולם היהדות כולו מוזיל דמעות כנחל אחר מיתתו של האדם הגדול בענקים כ"ק אדמו"ר מנדבורנא זצוק"ל שהלך הבוקר לעולמו כשהוא מזדכך ביסורים קשים ומרים קרוב לשנתיים • JDN מגיש טור אישי אותו כתב חסיד נדבורנא במר ליבו על האובדן הפרטי שלו • גלריה ווידאו: הארת פנים ואהבת ישראל מופלאה

הלב כואב ודואב, העיניים דומעות ללא מעצורים והידיים רועדות, איך אפשר לכתוב ולכנות את ה'אוהב ישראל' מבני ברק כ"ק אדמו"ר מנדבורנא, בתואר זצוק"ל. רק השבוע חגגנו יחד עמו את שמחת נישואי נכדתו, רק בשבת האחרונה זכינו לשהות בשולחנו הטהור בליל שבת קודש.

קרא עוד:

[postim]

האדמו"ר מנדבורנא זצ"ל היה לנו לא רק רבי ואדמו"ר אלא גם אב רחום. בקשב רב ובחיבה יתירה התקבלנו בחדרו בכל עת שרק חפצנו, איזו חביבות, איזו נעימות, איזו אהבת ישראל, הזדהות והשתתפות בצערו של השני, כמה פעמים שמענו את האדמו"ר נאנח 'אוי אוי' על צערם של ישראל, ובפרט כששמע על צערו של השני.

קולו הרם והנישא של האדמו"ר, שהיה מהדהד למרחוק כשבירך ברכה, או כשניגש לפני העמוד בקול צח ונקי לפאר ולרומם שמו של השי"ת 'זה קלי ואנווהו',  בקול רם ובכוונה יתירה – 'ברוך' נעצר קימעא, והמשיך 'אתה' כשכל עמודי בית המדרש רועדים מעוצמת הברכה, לא ישמע עוד.

'ווי להאי שופרא דבלי בארעא', על צדיק זה יבכו כל בית ישראל, כל העולם כולו שיחר לפתחו מכל גווני הקשת, העדות והחוגים החרדיים ושאינם, כולם התקבלו אצלו באותה מידה, באותו יחס אבהי, רחום ומלטף. בכל השפות מצא הרבי מילים מעודדות ומחממות את הבאים בצל קורתו, כל האדמו"רים, הרבנים וראשי הישיבות בעבר ובהווה שליט"א וזצ"ל כולם רחשו לו כבוד והערצה רבה, והיו בקשרי ידידות עמוקים עמו.

מי יחזק רוחם של נשברי לב, מי יקרב את נשמות ישראל לאביהם שבשמים, מי יהיה אב רחום וקשוב למאות יתומים ואלמנות, מי יתן מילה טובה וחיוך רחב לכל יהודי ויהודי חילוני כחרדי, מי יאיר לנו פנים, מי ילמדנו מה היא אהבת ישראל, מי יתן לנו תמורתו.

כולנו נלווה בשעה הקרובה את האדם הענק שבענקים, את השר הגדול שנפל היום בישראל, שכולו היה תורה עבודה וגמילות חסדים פשוטו כמשמעו, למנוחת עולמים. נעמוד שם ונוזיל דמעות כנחל על סילוקו של צדיק, וכבר אמרו חז"ל כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקב"ה גונזן ומניחן בקופה. נקווה כי במהרה ישוב אלינו לנהלינו כבראשונה עם משיח בן דוד. אמן.

אבל עד שנזכה שיחזור אלינו, נישא תפילה – שיהא האדמו"ר זצוק"ל מליץ יושר עבור כולנו, שנזכה לביאת משיחנו בקרוב ממש, ונזכה לקיים את מילותיו האחרונות אותם מלמל שניות טרם יציאת הנשמה 'שעם ישראל יחזור בתשובה שלימה' סגר את עיניו ועלה בסערה השמימה.

כך קיבל האדמו"ר מנדבורנא זצ"ל כל יהודי באשר הוא • גלריה מארכיונו של שוקי לרר


20100218_1387 20100218_1558 20100218_1559 20100218_1562 20100218_1565 20100218_1623 20100218_1667 20100218_1689 20100218_1693 20100218_1885 DSC_3096 DSC_3104 DSC_3435 DSC_3604 DSC_7035 DSC_7234 DSC_7823 DSC_7842 DSC_7873 DSC_7876 DSC_7879 DSC_7882 DSC_7884 DSC_7885 DSC_7886 DSC_7889 DSC_7890 DSC_7894 DSC_7897 DSC_7903 DSC_7904 DSC_7906 DSC_7910 DSC_7913 DSC_7919 DSC_7924 IMG_2938