חסידי ואוהדי בית טאלנא בעיה"ק ירושלים נטלו חלק בשולחנו הטהור שערך כ”ק האדמו”ר שליט”א לרגל יום הילולתו של זקנו הרה”ק רבי דוד מטאלנא זי"ע שחל ביום י' לחודש אייר • צילום: ברוך אוביץ