תענוג לראות את האש הנדבורנאית ממשיכה ופורחת. תודה לאתר המכבד.