צפו תמונות מכ''ק האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב שליט''א בהדלקה המסורתית ובעריכת שולחנו הטהור לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א ברחבת בית מדרשו ברח' בר אילן בעיה"ק ירושלים • צילום: JDN