מאות מתושבי בורו פארק השתתפו ביום חמישי האחרון בכינוס 'לקיים' לטובת קרן השביעית, שנערך באולם עטרת חיה • את המעמד פתח הגה"צ אב"ד דזשיבוי שליט"א. לאחר מכן נאם החקלאי ר' עירה צימרמן הי"ו, שהביא את דבר מקדשי השם בארה"ק בהפקרת שדותיהם בשנת השמיטה. הרב יושע מרקוביץ יושב ראש וועד הפועל של קרן השביעית בארה"ב, נשא דברים נלהבים. ולאחריו נאמו כ"ק אדמו"רים מסקולען וצאנז קלויזנבורג שליט"א שטרחו ובאו במיוחד לחיזוק ידי שומרי השביעית. הגאון ר' משה שאול קליין שליט"א רב שכונת אור החיים בני ברק וראש וועד הלכה של קרן השביעית, נשא דברים ועורר את הקהל לזכות ולהשתתף בחיזוק ידי שמורי השמיטה. דבר השמיטה בהיבט הלכתי הובא ע"י הגאון ר' אברהם אוזבנד שליט"א, ראש ישיבת טעלז ריווערדעיל. הרב אברהם רובינשטיין הקריא בפני המשתתפים מכתב מיוחד ששיגר מרן שר התורה הגאון ר' חיים קנייבסקי שליט"א. כמו"כ נאם הגה"צ גאב"ד קוממיות ירושלים שליט"א העומד בראש הארגון • צילום: מאיר הלטובסקי - JDN