חסידים ואנשי החינוך בחצר הקודש לעלוב השתתפו ביום עיון מיוחד בנושאי חינוך שנערך בערב ראש חודש סיון בירושלים העתיקה בראשות כ"ק האדמו"ר מלעלוב שליט"א. במהלך היום ביקורו משתתפי יום העיון בתפילה מיוחדת על יד שריד בית מקדשנו הכותל המערבי ובקברו של דוד המלך • צילום: יעקב לדרמן