מאות חסידי נדבורנא שהו השבת במחיצת כ"ק אדמו"ר מנדבורנא שליט"א לרגל שבת זכור ושבת שבע ברכות • כתב JDN עם רשמים מהטיש הראשון של האדמו"ר

אלפים מתושבי בני ברק נהרו בליל שבת למרות הגשם והקור העז ששרר בחוץ, לבית המדרש הגדול בקרית נדבורנא בבני ברק, לעריכת שולחנו הראשון של כ"ק אדמו"ר מנדבורנא שליט"א שהוכתר יום קודם לכן למלא מקום אביו.

קרא עוד:

[postim]

מאות חסידי נדבורנא נותרו לשבות בקריה הנאמנה, לזכות ולחוות מאורו ומזיוו של האדמו"ר החדש, ולרגל שבת השבע ברכות לנישואי נכדת כ"ק אדמו"ר זיע"א בת לחתנו הרה"צ רבי שלום אהרן אשכנזי שליט"א ראש ישיבת נדבורנא, האדמו"ר שליט"א נכנס בשעה 21:00 לעריכת שולחנו הטהור בהיכל בית המדרש, ניהל את סדר השולחן כרגיל, לצידו ישבו כל המשפחה הכבודה אחיו וגיסיו שליט"א.

שיא הטיש נרשם בעת שפתח האדמו"ר שליט"א את פיו והאיר בדברות קודשו, האדמו"ר פתח ואמר:"ואתה תצוה' אומרים צדיקים מלשון צוותא חדא, עלינו להתחזק יחדיו, למרות שקשה עלינו הפרידה מאבינו רוענו זי"ע והמכה עדיין טריה, ועדיין לא חלפו 24 שעות מאז נטמן, עלינו להתחזק, כמאמר חז"ל בברכות (ח.) על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רב נחמן בר יצחק אמר זו מיתה, פירש"י, יתפלל שיהו מצויין לו כישצטרך, כלומר שאדם צריך תמיד להיות מוכן ומזומן בכל עת לזה, ולא ליפול ולהישבר מהמיתה, אלא ההיפך להתחזק ולהתרומם ממנה וזאת רק בכח התורה, להמשיך בכל הכח והגבורה ללמוד את תורת ה', היא אשר תרפא את מכאובינו". האדמו"ר המשיך ודיבר ארוכות בנושא שארך כחצי שעה.

לאחר שעות ארוכות בהם שוררו מזמירות השבת כמנהג בית נדבורנא, הסתיים הטיש המרגש והמרומם כאחד, אשר יחקק לדורות בליבם של המשתתפים בו, כטיש היסטורי בתולדות חצר הקודש נדבורנא.