מאות חגגו בשמחה ובצהלה את שמחת התנאים לנכד האדמו"ר ממונקאטש ונכדת האדמו"ר מווערדאן שנערכה בבית מדרשו של אבי הכלה הגה"צ אב"ד אודווארי שליט"א • גלריה

מאות חסידים חגגו שבוע שעבר בשמחת התנאים לנכד כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א החתן המופלג הרב חיים אלעזר הי"ו בן חדב"נ הגה"צ רבי יוסף הורוויץ שליט"א ראש כולל מונקאטש, שבא בברית האירוסין עב"ג בת הגה"צ רבי שמואל דוד קרויז שליט"א אב"ד אודווארי, חדב"נ כ"ק אדמו"ר מווערדאן שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

השמחה נחוגה בבית מדרשו של אבי הכלה גאב"ד אודווארי, ובראשות המחותנים האדמו"רים מווערדאן ומונקאטש שליט"א, בקריאת התנאים כובד סב הכלה האדמו"ר מווערדאן, עם סיום קריאת התנאים ולאחר מכן שבירת הצלחת, בסימן טוב ובמזל טוב קמו האדמו"רים והמחותנים שליט"א לריקוד משותף, שנמשך זמן רב בשמחה ובדביקות.

כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א נשא מדברות קודשו לכבוד השמחה, אחריו נשא דברים גם חתנו אבי החתן שהודה לה' מאוד בפיו ובתוך רבים הילל ושיבח על השמחה שנתן באהלו.

אל השמחה הגיע להשתתף גם כ"ק אדמו"ר מדינוב שליט"א.

צפו בתמונות מהשמחה: 

שמחת התנאים בחצרות מונקאטש - ווארדאן אודווארי שמחת התנאים בחצרות מונקאטש - ווארדאן אודווארי (1) שמחת התנאים בחצרות מונקאטש - ווארדאן אודווארי (2) שמחת התנאים בחצרות מונקאטש - ווארדאן אודווארי (3) שמחת התנאים בחצרות מונקאטש - ווארדאן אודווארי (4) שמחת התנאים בחצרות מונקאטש - ווארדאן אודווארי (5) שמחת התנאים בחצרות מונקאטש - ווארדאן אודווארי (6) שמחת התנאים בחצרות מונקאטש - ווארדאן אודווארי (7)