רבה של מערב בני ברק הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א הנושא גם במשרת רבו של ארגון הצלה מסר שיעור הכנה לחג שבועות למתנדבי הארגון • צילום אברימי ברגר