צפו בלריית תמונות ומתיעוד מיוחד מבחורי ישיבת 'גאון יעקב' אשר עלו בערב החג למעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, שם שמעו דברי התחזקות לחג מתן תורה ושוררו מניגוני אהבת תורה • צילום: שוקי לרר

כמדי שנה בשנה נוהג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א לחזק את "בניו – בני הישיבות" לקראת מתן תורה. בפניא דמעלי שבתא נתקבצו ובאו התלמידים היקרים מישיבת "גאון יעקב" ובראשם ראשי הישיבה"ק, לבית רבינו, כדי לשמוע ולהתבשם מדברי קדשו לקראת מתן תורה.

ואלה הדברים שאמר רבינו במעמד תלמידי גאון יעקב: "כל מה שהיה בשעת מתן תורה, מעין זה יש בכל דור ודור, כך אומרים, ואמנם לא ממש כמו שהיה אז, אז היה נורא ואיום מה שהיה בשעת מתן תורה, כל הבריאה כולה היתה משותקת לשמוע את דבר ה' עשרת הדברות, אבל "מעין" זה יש, א"כ יש אפשרות מאד לעלות.

"ואנחנו צריכים לנצל את מה שיש לנו, יש לנו ג"כ אפשרות לעלות מאד, יש סייעתא דשמיא מיוחדת, כל אחד יכול להתגבר ללמוד עד כמה שבכוחו, ואז יהיה לו תועלת גדולה על כל השנה.

"הקב"ה יעזור שכל אחד ואחד באמת יתעלה מאד בימים האלה, יתעלה מאד מאד! ויכול לזכות להיות אדם גדול ברוחניות, בתורה ויראת שמים, הקב"ה יעזור שנזכה לזה".

לאחר מכן שרו בהתרוממות הרוח ניגונים מענינו של יום, וסיים רבינו את המעמד בדברים אלו: "אומרים שיש כעת אפשרות לעלות בתורה ויראת שמים, אז בשעת מתן תורה היתה עליה גדולה מאד, אבל היום אומרים שיש מעין מה שהיה אז, אפשר לעלות, וצריך לנצל, כי לא תמיד יש אותו אפשרות כמו היום, יש אפשרות לעלות.

"הקב"ה יעזור כל אחד ישתדל לעלות כל מה שאפשר, הבא ליטהר מסייעין אותו, בודאי אם אחד יעשה מאמצים לעלות, הקב"ה יעזור לו. שהקב"ה יעזור שכל אחד ואחד מאתנו יזכה לתורה ויראת שמים".