אם אפשר לקבל בבקשה את התמונות של מז'יבוז לעיל, רואים אותי ואת ילדי שם, ולא היתה איתי מצלמה, אם אפשר בבקשה, אשמח מאד.