התמונות הראשונות הם מק"ק תורה עץ חיים בלונדון "69"
ותמונה 7 זהו מקום הרב הקהילה דשם הגאון הגדול רבי זאב פעלדמאן שליט"א
זכיתי להתפלל שם לפני שנתיים בחג השבועות והפרחים נראים מאוד יפים