תיקון טעות: זה היה ביום חמישי האחרון ולא השבוע ביום א'