אלפים עולים בימים אלה לירושלים לנחם את הגרי"ד גרוסמן רבה של מגדל העמק היושב שבעה על פטירת אמו ע"ה • גלריה

אלפים מכל גווני הקשת היהודית באים בימים אלה לניחום אבלים אצל הרבנים הגאונים לבית משפחת גרוסמן, ובפרט לנחם את המפורסם שבהם הרב יצחק דוד רבה של מגדל העמק, היושבים שבעה על פטירת אמם הרבנית הצדקנית מרת גוטע פערל גרוסמן ע"ה שהלכה לעולמה במוצאי השבת האחרונה.

קרא עוד:

[postim]

בין המנחמים שכבר הגיעו במשך היומיים האחרונים לנם בבית האבלים, הם בין היתר כ"ק אדמו"רים מבויאן, מאקאווא, דושינסקיא, טעמשוואר, לעלוב ב"ש, הרבנים הגאונים: הרב ישראל מאיר לאו הרה"ר לתל אביב יפו, הרב משה חיים לאו חבר לשכת הרבנות נתניה, הרב מרדכי אלון ראש ישיבת הכותל, וראש עיריית ב"ב הרב יעקב אשר.

JDN עם גלריה מבית האבלים:

ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (1) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (2) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (3) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (4) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (5) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (6) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (7) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (8) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (9) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (10) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (11) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (12) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (13) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (14) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (15) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (16) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (17) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (18) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (19) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (20) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (21) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (22) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (23) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (24) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (25) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (26) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (27) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (28) ניחום אבלים אצל הרבנים גרוסמן (29)