ר' יצחק דוד איש משכמו ולמעלה
איש האשכולות
מן השמים תנוחם