מאות מתושבי וויליאמסבורג השתתפו בדינר השנתי לטובת כולל 'אור משמח' דחסידי קאלוב בראשות האדמו"ר שליט"א • וידאו ותמונות

מאות חסידים ואנשי מעשה תושבי וויליאמסבורג, אוהבי ותומכי תורה השתתפו במוצ"ש האחרונה במעמד הדינר השנתי לטובת כולל 'אור משמח' דחסידי קאלוב שנערך באולם 'פרדם פייגא' בוויליאמסבורג בראשות כ"ק אדמו"ר מקאלוב שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

הקהל הסב לסעודת מלווה מלכה, והיטה אוזנו לדברי הנואמים: ראש הכולל הגאון רבי שאול שמחה פרידמן, הגאון הרב יחיאל מיכל שטיינמץ דומ"צ סקווירא ב"פ, בשם אברכי הכולל הרב יואל גולדשטיין והרב אברהם לייב ליכטנשטיין שנדב את עלות הדינר לע"נ זקנו ר' חיים שמחה בונם ליכטנשטיין ז"ל.

הנואמים היטיבו להסביר את גודל מעלת הצדקה, ובפרט בהנפת תרומה לכולל. את המשא המרכזי נשא האדמו"ר מקאלוב שבירך את כל התורמים 'בבני, חיי ומזוני רוויחי וסייעתא דשמיא בכל העניינים.

צפו בוידאו וגלריה מהמעמד: 

דינר לטובת כולל קאלוב (1) דינר לטובת כולל קאלוב (2) דינר לטובת כולל קאלוב (3) דינר לטובת כולל קאלוב (4) דינר לטובת כולל קאלוב (5) דינר לטובת כולל קאלוב (6) דינר לטובת כולל קאלוב (7) דינר לטובת כולל קאלוב (8) דינר לטובת כולל קאלוב (9) דינר לטובת כולל קאלוב (10) דינר לטובת כולל קאלוב (11)