השם בית מדרש עליון ניתנה עי מרן רש"פ זצ"ל במקביל לhigher education school