צפו בגלריית תמונות משמחת השבע ברכות שערכו בני קהילת קרעטשניף בירושלים לרגל שמחת נישואי נכדיו של כ"ק האדמו"ר שליט"א. החתן בן לבנו של הרה"צ רבי דוד משה רוזנבוים שליט"א רבה של קריית קרעטשניף בעיר רחובות, וחתנו של כ"ק האדמו"ר מדז'יקוב שליט"א. עם הכלה בת לחתנו הרה"צ רבי ברוך הגר שליט"א ראש כולל קרעטשניף בנו של הרה"צ רבי ישראל אליעזר הגר שליט"א רבה של קהילת סערט ויז'ניץ בעיה"ק ירושלים • צילום: ברוך אוביץ