באולמי 'ויואל משה' בקריית יואל התאספו מאות לומדי חבורת 'תורתך שעשועי', למסיבה של מצווה לרגל סיום לימוד מסכת יומא והתחלת לימוד מסכת סוכה • מסיבת הסיום התקיימה בנדבתו של הנגיד הרה"ח ר' יעקב זוסמאן סופר הי"ו, פטרון החבורה בקריית יואל • צפו