הגה"צ רבי לייב מינצברג שליט"א רב קהילת המתמידים הגיע הערב לאולם שעל יד ת"ת 'מאה שערים' ברחוב המגיד ממעזריטש בביתר עילית לחגוג עם חסידיו ואוהדיו את שמחת הפורים, שעות ארוכות קיפצו החסידים על הפארנצע'ס כשמנהיגם מרקד על השולחן במרכז • תמונות

צילום: עוזי פרלמוטר • חדשות 24 

שמחת פורים קהל המתמידים ביתר (1) שמחת פורים קהל המתמידים ביתר (2) שמחת פורים קהל המתמידים ביתר (3) שמחת פורים קהל המתמידים ביתר (4) שמחת פורים קהל המתמידים ביתר (5) שמחת פורים קהל המתמידים ביתר (6) שמחת פורים קהל המתמידים ביתר (7)