צפו בגלריית תמונות משמחת התנאים לבת הגה"צ אב"ד ראסלאוויץ שליט"א חתן כ"ק אדמו"ר ממעז'יבוז' שליט"א. החתן הוא בן הגה"צ ר' משה פאנעט שלייט"א בן האדמו"ר מדעעש ב"פ שליט"א • צילום: JDN