כמידי שנה התאספו אלפי בחורי ישיבת פוניבז' בליל פורים לסדר לימוד בהיכל הישיבה לקיים מה שקראנו במגילה 'ליהודים היתה אורה' זו תורה • צלם JDN תיעד את הסדר

סדר הלימוד בהיכל ישיבת פוניבז' מידי ליל פורים הוא מסורת של שנים, והוא לקיים מה שכתב מרנא החתם סופר זי"ע בדרשותיו: 'כל העוסק בתורה  בין מגילה דליליא למגילה דיומא מובטח לו שהוא בן עולם הבא'.

בתמונות תוכלו לראות גם את ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א מתפלפל עם תלמידיו.

JDN מגיש גלריה מרהיבה:

ליל פורים בישיבת פוניבז' ליל פורים בישיבת פוניבז' (1) ליל פורים בישיבת פוניבז' (2) ליל פורים בישיבת פוניבז' (3) ליל פורים בישיבת פוניבז' (4) ליל פורים בישיבת פוניבז' (5) ליל פורים בישיבת פוניבז' (6) ליל פורים בישיבת פוניבז' (7) ליל פורים בישיבת פוניבז' (8) ליל פורים בישיבת פוניבז' (9) ליל פורים בישיבת פוניבז' (10) ליל פורים בישיבת פוניבז' (11) ליל פורים בישיבת פוניבז' (12) ליל פורים בישיבת פוניבז' (13) ליל פורים בישיבת פוניבז' (14) ליל פורים בישיבת פוניבז' (15) ליל פורים בישיבת פוניבז' (16) ליל פורים בישיבת פוניבז' (17) ליל פורים בישיבת פוניבז' (18) ליל פורים בישיבת פוניבז' (19) ליל פורים בישיבת פוניבז' (20) ליל פורים בישיבת פוניבז' (21) ליל פורים בישיבת פוניבז' (22) ליל פורים בישיבת פוניבז' (23) ליל פורים בישיבת פוניבז' (24) ליל פורים בישיבת פוניבז' (25) ליל פורים בישיבת פוניבז' (26) ליל פורים בישיבת פוניבז' (27) ליל פורים בישיבת פוניבז' (28) ליל פורים בישיבת פוניבז' (29) ליל פורים בישיבת פוניבז' (30) ליל פורים בישיבת פוניבז' (31) ליל פורים בישיבת פוניבז' (33) ליל פורים בישיבת פוניבז' (32) ליל פורים בישיבת פוניבז' (34)