מחר (רביעי) ל' סיון, אדר"ח תמוז ייערך לטובת מוסדות נדבורנה ירושלים דינר הביכורים "השקיפה" בטרקליני "אש התורה" בעיר העתיקה סמוך ונראה לכותל המערבי בקרתא דשופריא תובב"א, במקום הצופה אל אוהל מנוחת אדמו"רי נדבורנה זיע"א

השקיפה החדש - עותק

גָּדוֹל יִהְיֶה כְּבוֹד הַבַּיִת הַזֶּה: מחר (רביעי) ל' סיון, אדר"ח תמוז ייערך דינר הביכורים "השקיפה" בטרקליני "אש התורה" בעיר העתיקה סמוך ונראה לכותל המערבי בקרתא דשופריא תובב"א, במקום המשקיף וצופה אל שריד בית מקדשנו ומקום כמיהת עינינו אוהל אדמו"רי נדבורנה זיע"א, להביא דורון, לתת בבית ד' ובחומותיו יד ושם טוב, בכדי ליטול חלק במילוי שאיפתו הטהורה ומשאלת קדשו של האדמו"ר מנדבורנה זיע"א, לקיים ולהחזיק את מוסדותיו שהן פינת יקרת חן בעיר הקודש והמקדש, ולקרוא: "הַשְׁקִיפָה מִמְּעוֹן קָדְשְׁךָ מִן הַשָּׁמַיִם וּבָרֵךְ אֶת עַמְּךָ אֶת יִשְׂרָאֵל" עשינו מה שציוותנו אף אתה עשה כמו שהבטחנו, כאיש אחד בלב אחד למען הרמת התורה והחסידות, ולהעניק את היכולת והכוח לעוסקים במלאכת הקודש, להרבות פעלים, בדרך רבותינו הקדושים, זיע"א לפאר ולרומם אמת הבנין, ברוב פאר והדר, ובכך יתאפשר להגדיל תורה ולהאדירה.

כתוספת חיזוק וביצור פורסמו דברי האדמו"ר מנדבורנה שליט"א בכינוס לעסקני ופעילי המוסדות לקראת כנס היסוד: תרומתו של כל אחד בוודאי תסייע לכל האמור, לכל אחד כפי יכולתו, ובכל מה דאפשר אם בעצה ואם במעש, או להתרים את אחינו בני ישראל קשורים ומסורים למקום קדוש זה אשר יסודתו בהררי קודש ובוודאי חופף עליו השראתם של המייסדים הלה המה רבותינו הקדושים נבג"מ זיע"א, ובפרט שהוא כאן בתוככי קרית מלך עיר הקודש והמקדש, ובוודאי זכותם של המייסדים תעמוד לימין העושים והמעשים להחזקת והרחבת גבולי הקדושה שבו, וישלח לנו לכל אחד ואחד ברכתו כפי פעלו למלאות משאלותיו ברו"ג אכי"ר."

הזמנה לדינר (1)

הזמנה לדינר (2)