במוצאי שב"ק פר' שלח ערך כ"ק האדמו"ר מסטרופקוב שליט"א סעודת מלווה מלכה בקרב חסידיו ומעריציו • צילום: JDN