ביום רביעי האחרון נערכה בלונדון מסיבת חומש סעודה לילדי חיידר באבוב-45 בהשתתפות ההורים והסבים • צילום: JDN