שלשום (א’) נערכה שמחת התנאים בחצרות סאטמאר - ויז'ניץ - דברי משה, החתן שיחי' אלעזר בן הגה"צ ראש ישיבת סאטמאר בני ברק בן הגה"צ אב"ד סאטמאר בורו פארק שליט"א וחתן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' שמעון שמואל הלברשטם שליט"א רב דקהילת "דברי משה" בן הגאון רבי משה הלברשטם זצ"ל חבר הבד"ץ, השמחה נחוגה בבית המדרש סאטמאר בבני ברק • צילום: שוקי לרר

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (1)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (2)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (3)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (4)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (5)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (6)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (7)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (8)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (9)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (10)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (11)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (12)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (13)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (14)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (15)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (16)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (17)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (18)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (19)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (20)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (21)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (22)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (23)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (24)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (25)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (26)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (27)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (28)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (29)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (30)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (31)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (32)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (34)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (35)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (36)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (37)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (39)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (40)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (41)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (42)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (43)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (44)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (45)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (46)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (47)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (48)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (49)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (51)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (52)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (53)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (54)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (55)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (56)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (57)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (58)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (59)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (60)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (61)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (62)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (64)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (65)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (66)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (67)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (68)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (69)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (70)

אירוסין סאטמר ויזניץ. צילום שוקי לרר (71)